บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)

Assetwise Public Company Limited

ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ประเภทคอนโดมิเนียม ทาวน์โฮม โฮมออฟฟิศ และบ้านเดี่ยว

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
เลขทะเบียนบริษัท
0107563000100
โทรศัพท์
02-521-9533 ถึง 35
โฮมเพจ
ทุนจดทะเบียน
761,000,000 บาท
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
555,000,000 บาท