เลือกช่วงวันที่ :

28 เม.ย. 2564 ถึง 18 มิ.ย. 2564

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 20 พฤษภาคม 2564 ถึง 04 มิถุนายน 2564 )
9.30 9.65 9.20 9.30 34,668,100 325,947,845
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 28 เมษายน 2564 ถึง 19 พฤษภาคม 2564 )
11.80 12.60 8.70 9.30 536,141,200 5,738,887,505
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
18 มิถุนายน 2564 9.80 9.80 9.55 9.70 3,199,600 31,000,635
17 มิถุนายน 2564 9.70 9.70 9.50 9.65 2,823,200 27,147,700
16 มิถุนายน 2564 9.80 9.85 9.65 9.65 2,342,700 22,793,090
15 มิถุนายน 2564 9.70 9.85 9.60 9.65 3,794,900 36,813,945
14 มิถุนายน 2564 9.75 10.10 9.60 9.70 13,590,700 133,502,785
11 มิถุนายน 2564 9.55 9.90 9.50 9.75 13,443,700 130,919,590
10 มิถุนายน 2564 9.50 9.50 9.35 9.45 2,385,000 22,494,130
09 มิถุนายน 2564 9.50 9.55 9.45 9.45 2,560,400 24,325,195
08 มิถุนายน 2564 9.35 9.85 9.30 9.55 19,458,500 187,894,255
07 มิถุนายน 2564 9.30 9.40 9.30 9.30 2,356,700 22,025,115
04 มิถุนายน 2564 9.35 9.35 9.30 9.30 724,700 6,744,340
02 มิถุนายน 2564 9.30 9.35 9.25 9.35 1,383,500 12,877,950
01 มิถุนายน 2564 9.30 9.35 9.30 9.35 1,266,700 11,800,070
31 พฤษภาคม 2564 9.30 9.35 9.25 9.35 2,006,700 18,668,085
28 พฤษภาคม 2564 9.35 9.40 9.25 9.35 2,200,400 20,507,345
27 พฤษภาคม 2564 9.35 9.50 9.30 9.35 3,204,600 30,052,265
25 พฤษภาคม 2564 9.30 9.40 9.30 9.30 1,663,500 15,522,620
24 พฤษภาคม 2564 9.45 9.50 9.30 9.35 5,152,300 48,280,605
21 พฤษภาคม 2564 9.35 9.65 9.30 9.55 13,392,100 127,161,230
20 พฤษภาคม 2564 9.30 9.45 9.20 9.30 3,673,600 34,333,335
19 พฤษภาคม 2564 9.40 9.40 9.25 9.30 2,600,600 24,224,345
18 พฤษภาคม 2564 9.20 9.45 9.20 9.45 4,635,200 43,309,325
17 พฤษภาคม 2564 9.10 9.15 9.00 9.15 2,374,100 21,558,555
14 พฤษภาคม 2564 9.30 9.35 9.10 9.10 3,929,000 36,085,150
13 พฤษภาคม 2564 9.35 9.75 8.95 9.15 21,623,900 203,031,320
12 พฤษภาคม 2564 9.05 9.15 8.95 9.15 5,709,800 51,728,340
11 พฤษภาคม 2564 9.00 9.20 8.95 9.05 9,652,300 87,560,810
10 พฤษภาคม 2564 9.35 9.50 8.70 9.10 21,572,400 196,130,835
07 พฤษภาคม 2564 9.75 9.75 9.30 9.30 11,855,500 112,614,900
06 พฤษภาคม 2564 9.65 9.80 9.65 9.70 6,796,400 65,947,750
05 พฤษภาคม 2564 9.85 9.90 9.65 9.65 17,407,600 170,198,375
30 เมษายน 2564 10.00 10.10 9.85 9.85 17,685,700 175,793,055
29 เมษายน 2564 10.10 10.20 9.90 9.90 33,697,400 336,850,390
28 เมษายน 2564 11.80 12.60 9.85 9.85 376,601,300 4,213,854,355

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น