SET: ASW
8.30 บาท
+0.10 (1.22%)
ปรับปรุงเมื่อ: 18 ตุลาคม 2564
วันก่อนหน้า:
8.20
ราคาเปิด:
8.25
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):
784,100
Value (‘000 Baht):
6,465,445
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):
8.25 / 1,300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):
8.30 / 624,200
ช่วงราคาระหว่างวัน:
8.20 - 8.30
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์:
8.20 - 12.60