;
SET: ASW
8.05 บาท
- (-%)
ปรับปรุงเมื่อ: 25 พฤษภาคม 2565
วันก่อนหน้า:
8.05
ราคาเปิด:
8.10
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):
451,917
Value (‘000 Baht):
3,635,620
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):
8.00 / 634,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):
8.05 / 417,300
ช่วงราคาระหว่างวัน:
8.00 - 8.10
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์:
7.80 - 10.10