SET: ASW
9.70 บาท
+0.05 (0.52%)
ปรับปรุงเมื่อ: 18 มิถุนายน 2564
วันก่อนหน้า:
9.65
ราคาเปิด:
9.80
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):
3,199,600
Value (‘000 Baht):
31,000,635
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):
9.70 / 30,300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):
9.75 / 232,400
ช่วงราคาระหว่างวัน:
9.55 - 9.80
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์:
8.70 - 12.60