บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2567
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2567
15 พฤษภาคม 2567

เอกสารย้อนหลัง

ปี:
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2567
15 พฤษภาคม 2567
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2567
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1/2567
15 พฤษภาคม 2567
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1/2567
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2566
27 กุมภาพันธ์ 2567
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2566
ประชุมนักวิเคราะห์ ผลประกอบการ 2566
27 กุมภาพันธ์ 2567
ประชุมนักวิเคราะห์ ผลประกอบการ 2566
แถลงแผนธุรกิจประจำปี 2567
08 กุมภาพันธ์ 2567
แถลงแผนธุรกิจประจำปี 2567
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2566
15 พฤศจิกายน 2566
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2566
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 3/2566
15 พฤศจิกายน 2566
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 3/2566
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2566
15 สิงหาคม 2566
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2566
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 2/2566
15 สิงหาคม 2566
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 2/2566
ประชุมนักวิเคราะห์ - เข้าลงทุนในบริษัท ร่มโพธิ์ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
12 กรกฎาคม 2566
ประชุมนักวิเคราะห์ - เข้าลงทุนในบริษัท ร่มโพธิ์ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2566
16 พฤษภาคม 2566
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2566
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1/2566
16 พฤษภาคม 2566
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1/2566
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
20 เมษายน 2566
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
ประชุมนักวิเคราะห์ ผลประกอบการ 2565
28 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมนักวิเคราะห์ ผลประกอบการ 2565
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2565
28 กุมภาพันธ์ 2566
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2565
แถลงแผนธุรกิจประจำปี 2566
01 กุมภาพันธ์ 2566
แถลงแผนธุรกิจประจำปี 2566
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 3/2565
15 พฤศจิกายน 2565
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 3/2565
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2565
15 พฤศจิกายน 2565
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2565
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 2/2565
18 สิงหาคม 2565
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 2/2565
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2565
16 สิงหาคม 2565
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2565
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2565
17 พฤษภาคม 2565
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2565
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1/2565
12 พฤษภาคม 2565
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1/2565
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
20 เมษายน 2565
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2564
28 กุมภาพันธ์ 2565
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2564
ประชุมนักวิเคราะห์ ผลประกอบการ 2564
28 กุมภาพันธ์ 2565
ประชุมนักวิเคราะห์ ผลประกอบการ 2564
แถลงแผนธุรกิจประจำปี 2565
07 กุมภาพันธ์ 2565
แถลงแผนธุรกิจประจำปี 2565
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 3/2564
18 พฤศจิกายน 2564
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 3/2564
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2564
15 พฤศจิกายน 2564
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2564
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564
24 กันยายน 2564
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2564
16 สิงหาคม 2564
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2564
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 2/2564
13 สิงหาคม 2564
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 2/2564
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2564
18 มิถุนายน 2564
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2564
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1/2564
20 พฤษภาคม 2564
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1/2564
ASSET WISE Roadshow
02 เมษายน 2564
ASSET WISE Roadshow