บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) (“ASW” หรือ “บริษัท”) ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ประกอบธุรกิจหลักคือ ธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย ทั้งโครงการอาคารชุดที่พักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียม และโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทแนวราบ ได้แก่ บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮมและโฮมออฟฟิศ และประกอบธุรกิจอื่นซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย เช่น ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า, ธุรกิจรับฝากขายฝากเช่าอสังหาริมทรัพย์, ศึกษาและลงทุนเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิตอลและเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการและรองรับไลฟ์สไตล์ได้หลากหลายกลุ่มลูกค้า ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอและครบครัน ภายใต้แนวคิด

ความสุขที่ออกแบบ
มาเพื่อคุณ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่:
9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
เลขทะเบียนบริษัท:
0107563000100
ประเภทธุรกิจ:
ถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
โทรศัพท์:
02-521-9533 ต่อ 35
เว็บไซต์:
ทุนจดทะเบียน:
1,410,406,937 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว:
899,555,549 บาท
จำนวนหุ้น:
หุ้นสามัญ 899,555,549 หุ้น
มูลค่าหุ้น:
หุ้นละ 1 บาท