;

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ดูเพิ่มเติม
รายได้
(ล้านบาท)
ไตรมาสที่ 1 ปี 2565
1,270
เทียบกับไตรมาสก่อน
18%
รายได้
(ล้านบาท)
ปี 2564
5,034
เทียบกับปีก่อน
19%
กำไร
(ล้านบาท)
ไตรมาสที่ 1 ปี 2565
226
เทียบกับไตรมาสก่อน
4%
กำไร
(ล้านบาท)
ปี 2564
951
เทียบกับปีก่อน
9%
ยอดขายพรีเซล
(ล้านบาท)
ไตรมาสที่ 1 ปี 2565
3,283
เทียบกับไตรมาสก่อน
19%
ยอดขายพรีเซล
(ล้านบาท)
ปี 2564
8,838
เทียบกับปีก่อน
18%
Backlog
(ล้านบาท)
Q1’2565

Backlog By Development Type

Total

Backlog By Brands

เอกสารดาวน์โหลด

ดูเพิ่มเติม
Icon Quick Download
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2565
Icon Quick Download
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2/2565
Icon Quick Download
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2565
Icon Quick Download
แบบฟอร์ม 56-1 One Report ปี 2564

อีเมลรับข่าวสาร

ติดตามข่าวสารล่าสุดจาก บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)

สมัครรับข่าวสาร

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)

9 ซ.รามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

โทรศัพท์

02-521-9533 ต่อ 800

อีเมล
ir@assetwise.co.th